     
2017-12-04 11:59:50
 

  
★★★☆☆
                                                                                                                                                             
   
                                                                                                                 10  24                                                                                                                                        1/5    11  18             8     15   46%     16  25    60% Chlamydia   95%   25       19     10%      18‰                                            
   
                                        14%                                26.5%                                                      17  20       20%        30%                                                   2016  10           90    00                                                00     90     34.2%  32.0%           6                            57.0%  00     9       90   6.2%       9     34.5%    90   1.7%                 23.0%  00                                                                                                          5                                                                                                         85.3%  79.5%            60%                                                                                                             3.2%  9.0%    6  17        9.6%     6.4%                  3                                                                                
   
                                                           30%                     2                                                 1      7                           1       11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   
                                                                                                                                                                                                  25           10                           1996   2015       100     87%                            1998                                 18   21                                                                          
 

 
 
         
 
  
  
   
   
   
2008-2015 ©                                0471-6659832   tn@mgyxw.net   蒙ICP备10000005号